Chính sách bảo hành

Chúng tôi là công ty Thực phẩm nên không có chính sách bảo hành như các đồ điện tử, đồ gia dụng,…